ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Η διαδεδομένη αντίληψη ότι το λογισμικό (software) δεν προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι λανθασμένη. Οι εφευρέσεις λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης προστατεύονται, υπό προϋποθέσεις, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε όλα τα γραφεία βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η PatentMind Netherlands σας υποστηρίζει και σας καθοδηγεί στην κατοχύρωση της εφεύρεσής σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους επιχειρηματικούς σας στόχους

Είμαστε ένα δίκτυο επαγγελματιών στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της επιχειρηματικότητας

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Γιάννης Σκουληκάρης, ιδρυτής, γενικός διευθυντής

Ο Γιάννης Σκουληκάρης είναι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φυσικό τμήμα) και του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (τμήμα Πληροφορικής, ειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη). Έχει 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην κατοχύρωση εφευρέσεων λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). Ο κ. Σκουληκάρης διετέλεσε εξεταστής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο ΕΓΔΕ από το 1989 έως το 2001, και από το 2002 μέχρι το 2019 διετέλεσε Διευθυντής στη διεύθυνση χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον τεχνικό τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Στα πλαίσια της διεθνούς δραστηριότητας του ΕΓΔΕ, διηύθυνε διμερείς συγκριτικές μελέτες για τα αντίστοιχα νομικά συστήματα, τις πρακτικές κατοχύρωσης και τη νομολογία των δικαστηρίων μεταξύ Ευρώπης αφ'ενός και ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Κίνας και Κορέας αφ'ετέρου. Ως αντιπρόεδρος στην επιτροπή για τη σύνταξη των οδηγιών προς του εξεταστές για την εξέταση εφευρέσεων λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Σκουληκάρης διαμόρφωσε, συνέταξε τις οδηγίες και εκπαίδευσε τους εξεταστές του ΕΓΔΕ στην εφαρμογή τους.Υλοποιώντας τη δια βίου μάθηση, ο κ. Σκουληκάρης έχει παρακολουθήσει μαθήματα στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου (νομικά) και Στρασβούργου (Ευρωπαϊκό δίκαιο ευρεσιτεχνιών) και έχει πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητής από το Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) στο Λονδίνο. Έχει αποφοιτήσει από ένα ειδικό μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου ως τεχνικός δικαστής στο υπό ίδρυση Ευρωπαϊκό Ενοποιημένο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Έχει διδάξει Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο ως επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Maastricht και στο Washington University, St.Louis. Έχει παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομολογία και πρακτική στην κατοχύρωση εφευρέσεων λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορα επαγγελματικά και επιστημονικά ακροατήρια ανά την υφήλιο. 

Ευφημία Παναγιωτίδου, Δικηγορικό Γραφείο LawMind, Θεσσαλονίκη

Η Ευφημία Παναγιωτίδου είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1990. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο εμπορικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Bristol, πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα Εμπορικού Δικαίου, και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Δίκαιο Ανταγωνισμού. Συνέχισε με μεταδιδακτορική έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας Εφαρμογών Λογισμικού. Είναι εγκεκριμένο μέλος της International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI). Έχει πολυετή εμπειρία ως πληρεξούσιος δικηγόρος τόσο στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) όσο και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και στο WIPO, έχοντας καταθέσει και διεκπεραιώσει ως εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος μεγάλο αριθμό αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας EPC καθώς και αιτήσεις PCT. Η Κα Παναγιωτίδου διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών και επαγγελματικών επαφών για την αποτελεσματική κατοχύρωση αλλά και διεκδίκηση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Anthology Management, Θεσσαλονίκη

H ανάπτυξη των νέων αγορών αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για τους καταλύτες της και η ενδυνάμωση τους είναι η αποστολή της Anthology Management. H λειτουργία των νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών αγγέλων, επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων και η δυνατότητα τους να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με άλλες οντότητες και μεταξύ τους, επηρεάζει την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων. Η Anthology Management υποστηρίζει τους συντελεστές των οικοσυστημάτων με το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επιτάχυνσης, εκπαίδευση μεντόρων, την αξιοποίησή αποτελεσμάτων έρευνας καθώς και την μόχλευση των εφευρέσεων.

Anthology Ventures, Θεσσαλονίκη

Η Anthology Ventures έχει δομηθεί έτσι ώστε να υποστηρίζει επενδυτικούς αγγέλους στη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων σε πρώιμο στάδιο. Χτίζοντας μία στενή σχέση ανάμεσα στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους επενδυτικούς αγγέλους, επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή χρηματοδότηση στη σωστή χρονική στιγμή. Η συνέργεια μεταξύ Anthology Ventures και PatentMind Netherlands οδηγεί εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν κατοχυρώσιμη τεχνολογία στα πρώτα τους βήματα εισόδου στην αγορά, προστατεύοντας και αξιοποιώντας παράλληλα τη διανοητική τους ιδιοκτησία.

Jean-Marc Deltorn, Ερευνητικό Κέντρο Centre for International Intellectual Property Studies (CEIPI), Πανεπιστήμιο Στρασβούργου

Ο Jean-Marc Deltorn είναι προϊστάμενος ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) στο Στρασβούργο. Κάτοχος διδακτορικού στη Φυσική (Παρίσι), με ερευνητική δραστηριότητα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και εξειδίκευση στη διανοητική ιδιοκτησία στον τομέα των αλγορίθμων και των εφαρμογών τους. Επι πλέον, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και υποψήφιος διδάκτορας νομικών επιστημών στο ερευνητικό κέντρο CEIPI με εξειδίκευση στην αλληλεπίδραση τεχνητής νοημοσύνης και ιδιωτικότητας. Ο Jean-Marc Deltorn διετέλεσε επί 17ετία εξεταστής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στους τομείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με εξειδίκευση στην επεξεργασία εικόνων, μηχανική μάθηση και αναγνώριση ομιλίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας διετέλεσε επίσης μέλος της συντακτικής επιτροπής των οδηγιών προς τους εξεταστές για την κατοχύρωση εφευρέσεων λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και μέλος της επιτροπής για τη συγγραφή σειράς μαθημάτων για την κατοχύρωση εφευρέσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Sabine Kruspig, Schwarz + Kollegen, Patentanwälte (πιστοποιημένοι σύμβουλοι βιομηχανικής ιδιοκτησίας), Μόναχο

Η Sabine Kruspig είναι συνεργάτις στο δικηγορικό γραφείο Schwarz+Kollegen του Μονάχου με εξειδίκευση στην κατοχύρωση εφαρμογών τεχνολογίας υπολογιστών και λογισμικού. Με σπουδές στις τεχνολογίες αυτοματισμού στη Δρέσδη και 20ετή εργασιακή εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, διετέλεσε επί 11ετία διευθύντρια στο Γραφείο στον τομέα κατοχύρωσης εφευρέσεων λογισμικού. Έχει επίσης συνεισφέρει στη συγγραφή βιβλίων για την κατοχύρωση της τεχνολογίας υπολογιστών και εφαρμογών λογισμικού με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Greg Kirsch, Δικηγορικό Γραφείο SGR Law, Atlanta, Georgia, ΗΠΑ

Ο Greg Kirsch είναι μέτοχος (partner) στο δικηγορικό γραφείο Smith, Gambrell & Russell με έδρα την Atlanta, Georgia, στις ΗΠΑ. Η επαγγελματική του δραστηριότητα καλύπτει όλο το φάσμα της διαδικασίας κατοχύρωσης και διεκδίκησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις διαδικασίες παροχής αδειών εμπορικής εκμετάλλευσης (licensing) και εκδίκασης διαφορών (litigation). Έχει εμπειρία ως εμπειρογνώμων σε υποθέσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα δικαστήρια των ΗΠΑ και έχει συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στη διαδικασία ενστάσεων (opposition proceedings). Έχει συντάξει και καταθέσει απειράριθμες αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών όπως εφαρμογές λογισμικού, επιχειρηματικές μέθοδοι, τεχνολογία υπολογιστών, τεχνολογία τηλεποικοινωνιών κλπ. Ο Greg Kirsch δραστηριοποιείται όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς, ενεργώντας ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για μεγάλο αριθμό πελατών από διάφορους τομείς της βιομηχανίας και ενώπιον των τοπικών γραφείων κατοχύρωσης σε μεγάλο αριθμό χωρών.

Τα νέα μας

ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Μιλήστε μαζί μας


  Please prove you are human by selecting the star.

  Μιλήστε μαζί μας


   Please prove you are human by selecting the truck.

   PatentMind ΕΠΕ 
   Μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

   Μαρίας Κάλλας 1, 546 45 Θεσσαλονίκη 

   +30 69 87 70 57 33   

   info@patentmind.eu 

   PatentMind Netherlands bv

   Μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χάγης

   Burg de Monchyplein 162      NL-2585DH Den Haag 

   +31 6 41 24 77 16      

   info@patentmindnetherlands.com 

   PatentMind Holding LTD

   Μέλος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

   Ευαγόρα 31, EVAGORA BUILDING, γραφείο 23F   1066 Λευκωσία, Κύπρος

   +30 69 87 70 57 33

   info@patentmind.eu

   © 2021 Patentmind All rights reserved

   elΕλληνικά