Με επίκεντρο την PatentMind Netherlands, ένα διεθνές δίκτυο συνεργαζομένων εταιρειών σας υποστηρίζει για οποιαδήποτε υπόθεση σχετική με τη βιομηχανική ιδιοκτησία.