Ενημερωτικό υλικό για την κατοχύρωση εφευρέσεων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office)

Συνοπτική παρουσίαση (βίντεο 2 λεπτών) για κατοχύρωση εφευρέσεων στην Ελλάδα

Συνοπτική παρουσίαση (βίντεο 3 λεπτών) για κατοχύρωση εφευρέσεων στην Ευρώπη

Κείμενο (στην Αγγλική γλώσσα) με θέμα “Patenting Software-related Inventions according to the EPC- law and practice”CiteNPLDOCSCiteNPLDOCS

Παρουσίαση (στην Ελληνική γώσσα) για το Ευρωπαϊκό σύστημα κατοχύρωσης εφευρέσεων με έμφαση στις εφευρέσεις λογισμικού

Παρουσίαση (στην Αγγλική γλώσσα) για την κατοχύρωση εφευρέσεων λογισμικού στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας